"ถ่ายรูปงานบวช"

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช วัดบึงชำอ้อ จังหวัดปทุมธานี งานบวชเป็นงานที่ช่างภาพอย่างผมชอมมากเวลาถ่ายภาพงานบวช จะได้เห็นรอยยิ้ม ความภูมิใจ ของพ่อแม่ของผู้บวช มีความสุข และเวลาที่เราถ่ายภาพงานบวช ความรู้สึกลึกๆข้างในของช่างภาพอย่างผมรูปสึกดีใจ ที่ศาสนาพุทธยังมีคนสืบทอด

"ถ่ายรูปงานบวช"

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช"

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช"

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช"

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช",ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช",ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช",ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช"

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช",ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช",ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

"ถ่ายรูปงานบวช"

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

ถ่ายรูปงานบวช,ถ่ายภาพงานบวช

Tags: , ,